ZAREZERWUJ SWÓJ POKAZ DEMO!Zapytanie o cenę części zamiennych / zgłoszenie usterki

Od lat 70-tych ubiegłego wieku Grupa INTRAC działa na rynku handlu maszynami ciężkimi.


W 1994 - w celu zapewnienia lepszej jakości usług dla klientów z tego obszaru - zostały utworzone filie INTRAC w krajach nadbałtyckich.
Aby stale rozwijać i koordynować sprzedaż oraz działania marketingowe maszyn ciężkich w tym rejonie w 1995 roku powołano do życia spółkę macierzystą INTRAC Group AB z centralą w Sztokholmie.
Filie zaś powstały we wszystkich republikach bałtyckich: Litwie , Łotwie oraz Estonii.

Włałcicielami INTRAC Group AB są:
  • - Bałtycki Fundusz Inwestycyjny ( Baltic Investment Fund),
  • - Towarzystwo Akcyjne Nalka Invest AB ,
  • - Zarząd Intrac Group Bałtycki Fundusz Inwestycyjny ( Balic Investment Fund) jest zarządzony przez BaltCap Management Ltd.,

 

BaltCap Management aktualnie zarządza ponad 90 mln Euro zainwestowanych w fundusze. Nalka Invest AB specjalizuje się w zarządzaniu aktywami, doradztwem finansowym i długoterminowym inwestowaniem firm skoncentrowanych na rozwoju predsiębiorstw w krajach północnych. Prywatny Fundusz Akcyjny Catella jest wyłącznym doradcą własnościowych funduszy, które przede wszystkim inwestują w nienotowane na giełdach nordyckich przedsiębiorstwa o obrotach w zakresie od 15 do 100 mln Euro.