ZAREZERWUJ SWÓJ POKAZ DEMO!Zapytanie o cenę części zamiennych / zgłoszenie usterki


Grupa INTRAC dąży do uzyskania najwyższej jakości we wszystkich aspektach swojej działalności.

Jakość w Grupie INTRAC oznacza, że zobowiązania, usługi i produkty będą zawsze zgodne z ustalonymi warunkami.

To najlepszy sposób na spełnienie oczekiwań naszych klientów. Właśnie nasze zrozumienie potrzeb i dostosowanie produktów, usług, a także sposobu pracy do wymagań klienta, zapewniają naszą konkurencyjność i ciągły rozwój przedsiębiorstwa.

Dbałość o najwyższy poziom jakości naszych usług jest nadrzędnym celem każdego pracownika Grupy INTRAC.

Nasze działania zawsze będą miały na celu wypracowanie, opartych na wzajemnym zaufaniu, więzi z naszymi biznesowymi partnerami.


Każda usługa niech będzie rekomendacją i zachętą do kontynuowania nawiązanej z nami współpracy.